O szkole

 

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Helsinkach

Przyjmujemy dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieci ze środowiska polonijnego do nauki

w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym

Nauka w naszym Punkcie umożliwia naukę języka ojczystego, poznawanie wiedzy o Polsce oraz jej obyczajów i kultury. Wystawiamy świadectwa szkolne obowiązujące w polskim prawie oświatowym.

SPK w Helsinkach działa na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Organem nadzorującym pracę SPK jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) z siedzibą w Warszawie.

SPK w Helsinkach realizuje uzupełniający program nauczania.

 

Zapisy do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego (SPK) w Helsinkach odbywają się poprzez wypełnienie kwestionariusza SPK i przesłanie go na adres Kierownika SPK
Pani Małgorzaty Haba-Rantamo

helsinki@orpeg.pl

Poniżej znajduje się link pod którym można znaleźć regulamin rekrutacji obowiązujący w SPK w Helsinkach:

Regulamin rekrutacji uczniów

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, jeden raz w tygodniu. Nauka w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym jest bezpłatna.

 

Naszym uczniom przysługuje legitymacja szkolna mająca ważność na terenie Polski.

 

SPK w Helsinkach działa na podstawie poniższych ustaw: 

- ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzającej – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), 

- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI!

 

 

Szkolny zestaw podręczników obowiązujących w SPK w Helsinkach 2016/2017:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA:

Klasa I

 • "Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej", red. Maria Lorek, Lidia Wollman, MEN, Warszawa 2014.
 • "Nasze ćwiczenia. Klasa 1", Nowa Era, Warszawa 2015.

 

Klasa II

 • "Nasza szkoła. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 2", red. Maria Lorek, Monika Zatorska, MEN, Warszawa 2015.

 

Klasa III

 • "Wesoła szkoła i przyjaciele". Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej, zgodny z nową podstawą programową 18/1/2009.

 

Klasy IV-VI

 • "Jutro pójdę w świat", red. H. Dobrowolska, U. Dobrowolska, WSiP.
 • "Historia wokół nas", red. R. Lolo, A. Pieńkowska i inni, WSiP.
 • "Przyrodo witaj", red. E. Gromek, E. Kłos i inni, WSiP.

 

GIMNAZJUM:

 

Klasy 1-3

 • "Świat w słowach i obrazach. Język polski. Podręcznik", red. Witold Bobiński, WSiP. 
 • "Gramatyka i stylistyka. Język polski", red. Zofia Czarniecka-Rodzik, WSiP. 
 • "Bliżej historii. Podręcznik. Klasa 1", red. Krzysztof Kowalewski, Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch, WSiP.
 • "Historia"- podręcznik dla gimnazjum klasy II-III, red. Janusz Ustrzycki, OPERON.
 • "Dziś i jutro" – program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w kl. I – III gimnazjum, red. Teresa Kowalewska, Nowa Era.

 

LICEUM:

 • "Przeszłość to dziś" (nowa podstawa programowa), red. Krzysztof Mrowcewicz, Wydawnictwo Stentor.
 • "Przeszłość to dziś" (nowa podstawa programowa), red. Aleksander Nawarecki, Dorota Siwicka, Wydawnictwo Stentor.
 • "Poznać przeszłość. Wiek XX"  Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych, red. Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow, Nowa Era.