Rada Rodziców

W czasie spotkania organizacyjnego z rodzicami przeprowadzono zgodnie z regulaminem wybory do Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019.

 

Rada Rodziców na rok szkolny 2018/2019:

 

 Jarosław Skwarek– przewodniczący

Skwarek.j@gmail.com

Paweł Wąsalski– zastępca przewodniczącego

pawel.wasalski@gmail.com

Alina Grodzka-Karhula – sekretarz

alinagrk@hotmail.com

Karolina Walkowiak – członek

walkowiak74@gmail.com

Ewa Reijonen – członek

 ewa.rp@ewa.iki.fi

 

Rada Rodziców jako społeczny organ reprezentujący ogół rodziców uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Helsinkach posiada własny regulamin, z którym można zapoznać się klikając w poniższy link:

Regulamin Rady Rodziców