Samorząd uczniowski

W ostatnich tygodniach przeprowadzone zostały wybory klasowe, które zgodnie z regulaminem wyłoniły nowy skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018:

Zofia Domagała - przedstawicielka klas I-III SP

Mateusz Szura i Justyna Szura- przedstawiciel klas IV-VII SP

Ania Råstedt - przedstawiciel liceum

Gratulujemy!

 

 

Samorząd Uczniowski jest reprezentacją uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego i działa w oparciu o prawo oświatowe, posiada również swój własny regulamin:

Regulamin Samorządu Uczniowskiego