Zapisy na rok szkolny 2018/2019!

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Helsinkach rozpoczyna zapisy na rok szkolny 2018/2019 od dnia 1 maja 2018 roku.

Oferujemy dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieciom ze środowiska polonijnego możliwość nauki zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych i planami nauczania. Szkoła jest szkołą publiczną, działającą w ramach polskiego systemu oświaty.

Nauka w SPK jest bezpłatna i umożliwia poznanie języka ojczystego, wiedzy o Polsce oraz jej obyczajów i kultury.

Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym przez wykwalifikowanych nauczycieli. Nasi uczniowie biorą udział w różnych konkursach, projektach i olimpiadach przedmiotowych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Wystawiamy świadectwa szkolne zgodnie z polskim prawem oświatowym dla uzupełniającego systemu nauczania. Naszym uczniom przysługuje legitymacja szkolna posiadająca ważność na terenie Polski.

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci siedmioletnie (rocznik 2011). Dzieci sześcioletnie (rocznik 2012) zostaną przyjęte wyłącznie w przypadku wolnych miejsc.

Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2018/19 odbywa się według zasad i harmonogramu określonych w "Regulaminie rekrutacji uczniów do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Helsinkach". Nowy Regulamin i nowy "Kwestionariusz zapisu", obejmujący wszystkie wymagane załączniki, dostępne są w zakładce "Akty prawne".

Dokumentację rekrutacyjną należy przesłać pocztą elektroniczną na adres helsinki@orpeg.pl.

Składanie dokumentów o przyjęcie dziecka do SPK trwa do 20 sierpnia!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI!